Czym jest modem i router, a czym hub i switch?

Posted on Posted in Jak to działa

Za każdym razem gdy łączymy się z Internetem, niezależnie czy przez dial-up service, DSL, czy za pomocą kabla, jakiś rodzaj modemu jest nam do tego potrzebny. Pojęcie „modem” oznacza „modulator/demodulator”, czyli tłumacząc na język potoczny, konwertuje jeden rodzaj sygnału na inny. Początkowo modemy przetwarzały sygnał cyfrowy komputera na analogowy sygnał audio, który mógł być przesłany za pośrednictwem telefonu. Po drugiej stronie inny modem z powrotem przetwarzał sygnał audio na sygnał cyfrowy.

W dzisiejszych czasach większość modemów podłączonych jest do Internetu za pomocą szybkiego łącza, choć standardowe modemy dial-up wciąż istnieją. Aktualnie znaczenie modemu poszerzyło się, od kiedy modemy zaczęły funkcjonować jako routery. Technicznie rzecz biorąc modem zapewnia łączność z jednym komputerem, a router z wieloma. Jednak wiele osób używa określenia modem i router zamiennie.
Router jest urządzeniem sieciowym, które ma na celu połączyć kilka komputerów w sieci lokalnej (LAN). W przeciwieństwie do „hub’ów” i „switch’ów”, które umożliwiają działają tylko w sieci lokalnej (LAN), router łączy sieć lokalną (LAN) z globalną siecią (WAN), taką jak Internet.

Wyjaśnienie różnicy: modemy, routery, switch’e i hub’y

Chociaż określenia „modem”, „router”, „switch” i „Hub” są używane zamiennie przez wielu ludzi, to są to faktycznie powiązane ze sobą urządzenia, z których każde wykonuje inną funkcję.

Modem

Modem jest urządzeniem komunikacyjnym służącym do podłączenia komputera za pośrednictwem linii telefonicznej. Chociaż aktualnie istnieje kilka typów modemów dostępnych na rynku, pierwotnie modemy łączyły się z Internetem jedynie poprzez połączenie telefoniczne. To były modemy analogowe, które przekształcają cyfrowy sygnał komputera na analogowy sygnał audio.

Hub

Hub jest najprostszym sposobem łączenia komputerów ze sobą w sieci LAN (local area network). Cokolwiek wysyłane jest do hub’a przez jeden komputer, rozdzielane jest do wszystkich urządzeń podłączonych do sieci LAN. Hub’y nie umożliwiają podłączenia się do sieci wyższego poziomu, tj.: Internet.
Obecnie termin hub jest także stosowana do koncentratora USB, który jest używany do łączenia wielu urządzeń peryferyjnych USB do jednego portu USB na komputerze.

Switch

Switch jest „lepszą wersją” hub’a i obsługuje pakiety informacji oddzielnie do zmniejszenia zatłoczenia komunikacyjnego. Switch sprawdza każdy pakiet informacji, który jest do niego wysyłany i kieruje tylko ten pakiet informacji, który jest przeznaczony do danego komputera. Podobnie do hub’a, switch jest przeznaczony tylko do zapewnienia komunikacji w sieci LAN, bez możliwości połączenia z siecią globalną WAN (wide area network), tj.: Internet.

Router

Router to krok w górę od switch’a. Wykonuje on tę samą funkcję co switch. Jednakże, również umożliwia połączenie z siecią wyższego rzędu. Może to być przykładowo WAN jakiejś firmy, lub połączenie z Internetem. Ogólnie rzecz biorąc, routery przeznaczona są dla jednej opcji lub drugiej. Nie zapewniają połączenie jednocześnie do sieci WAN i Internetu. Po podłączeniu routera do sieci WAN, komunikacja w Internecie jest zwykle za pośrednictwem tej sieci WAN.

Rodzaje Modemów

Istnieją trzy podstawowe rodzaje modemów używane z dziś z komputerami. Przy zakupie modemu, ważne jest, aby wiedzieć, jakiego typu jest on potrzebny, jako że są one przeznaczone do różnych typów połączeń internetowych.

Modemy analogowe

Modemy analogowe są najstarszym typem wciąż w użyciu. Są one używane w połączeniu dial-up z Internetem. Określa się je jako „analog” modemów, ponieważ sygnał audio, który wysyłają przez linię telefoniczną, musi zostać zmieniona na analogowy sygnał audio.

Modemy te są ograniczone do 56kb/s (kilobitów na sekundę) prędkości pobierania. Jednakże, w wielu przypadkach modemy te nie osiągają takiej prędkości, ponieważ ogranicza je jakość przewodów telefonicznych, do których są one podłączone.
Od czasu gdy większość ludzi pobiera więcej danych z Internetu niż do niego przesyła, prędkości pobierania jest zazwyczaj wolniejsze.

Modemy analogowe mogą być wewnętrzne lub zewnętrzne. Te wewnętrzne montowane są w gnieździe PCI w komputerze. Te zewnętrzne należy podłączyć do portu szeregowego lub USB, w zależności od konstrukcji modemu. W każdym przypadku, sygnał wychodzący pokonuje standardową linią telefoniczną podłączony do domowego telefonu. Podczas używania modemu analogowego, linia telefoniczna nie może być równolegle używana do wykonywania lub odbierania połączeń telefonicznych.

Modemy cyfrowe (DSL)

Modemy cyfrowe nadal działają, podłączone do linii telefonicznych, ale bez konwersji przychodzącego i wychodzącego sygnału na analogowy. Ponieważ sygnał cyfrowy jest bardziej tolerancyjny na hałas i wahania (fluctuation) niż ten analogowy, to pozwala na znacznie większą szybkość transferu danych, lub to, co nazywamy „szerokopasmowych” broadband. Usługa szerokopasmowego Internetu działa 30 razy szybciej niż dial-up analogowy.

Modemy cyfrowe mogą również być wewnętrzne lub zewnętrzne, tak jak modemy analogowe. Biegną tymi samymi liniami telefonicznymi i są podłączone w ten sam sposób. Zazwyczaj usługa DSL kosztuje więcej niż dial-up, jednak szybkość transmisji danych jest o wiele większa, a w związku z tym więcej może być zrobione za pośrednictwem Internetu. Zazwyczaj, linia telefoniczna może być równolegle używana w trakcie korzystania z modemu cyfrowego nawet w trakcie transmisji danych.

Modemy kablowe

Trzecia kategoria to modemy kablowe, przeznaczone są do osiągnięcia tego samego, co za pośrednictwem modemów cyfrowych. Główną różnicą jest to, że są one podłączone do sieci kablowej (telewizja kablowa), a nie linii telefonicznych. Dzięki temu zapewniają szybszą prędkość pobierania, jednocześnie z najmniejszą możliwość ingerencji (interference).

Modemy kablowe nie są tak popularne jak modemy cyfrowe, ale są one dostępne. Wymagają one porozumienia z dostawcą telewizji kablowej, tak jak modemy cyfrowe (DSL) wymagają z firmą telekomunikacyjną.

Kombinacja Modem / router

Wiele modemów jest kombinacją modemu/routera. Cechą modemu/routera jest to, że pozwala on na podłączenie wielu komputerów do Internetu, za pomocą tego samego modemu. To tworzy również sieci LAN dla komputerów do komunikowania się ze sobą.

Niektóre kombinacje modemu / routera zapewniają również łączność bezprzewodową. Należy zauważyć, że komunikacja bezprzewodowa jest zdecydowanie bardziej wygodna, jednak nie jest tak bezpieczna i szybka, jak połączenie przewodowe. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest połączenie z wykorzystanie sieci przewodowej, a bezprzewodowej tylko dla gości, lub czasowe podłączenie laptopa do Internetu.

Chociaż połączenie przewodowe wyraźnie przewyższa połączenie bezprzewodowe, to jednak to drugie zyskało dużą popularność ze względu na łatwość podłączenia i używania. Chociaż koszt zakupu routera bezprzewodowego jest wyższy niż przewodowego, to gdy brane są pod uwagę koszty okablowania, to router bezprzewodowy jest mniejszym wydatkiem.

Firewall (zapora)

Większość routerów zawiera również zaporę sprzętową, zwiększającą bezpieczeństwo systemu i eliminującą konieczność zakupu osobno routera sprzętowego (hardware router). Routery sprzętowe działają na zasadzie „filtrowania pakietów.” To polega na badaniu nagłówków przychodzących pakietów danych i porównaniu ich z wcześniej zaprogramowanymi zasadami. Mimo, że są one najprostszymi i najmniej bezpiecznymi formami zapory, zapory sprzętowe potrafią wyłapać rzeczy, których zapory oprogramowania nie są w stanie wyłapać. Dla jak najlepszego zabezpieczenia, eksperci zalecają użycie zarówno zapory sprzętowej jak i zapory oprogramowania .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *